Programma

25. jūlijs

Pasākuma rīkotājiem ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt koncertu programmu.